03
lipca
2015

Numer kontaktowy do biura LGD

 

Nowy numer telefonu do biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Sierpeckie Partnerstwo"

660 734 803

30
czerwca
2015

Zmiana siedziby biura Stowarzyszenia

 

Z dniem 1 lipca br. biuro Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” zostaje przeniesione do Sierpca na ulicę Kopernika 9 (budynek Starostwa Powiatowego w Sierpcu).

 

15
czerwca
2015

Zmiana wysokości składek członkowskich

 

W dniu 8 czerwca br., podczas Walnego Zgromadzenia Członków LGD podjęta została Uchwała Nr 97/XI/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 8 czerwca 2015 r., w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich.

12
czerwca
2015

Przypomnienie dotyczące ankiet monitorujących

 

Zgodnie z umowami o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) objętego PROW na lata 2007-2013 - Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" formularz ankiety monitorującej.

09
czerwca
2015

Zaproszenie na cykl 6 szkoleń systemowych dla potencjalnych beneficjentów

 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. serdecznie zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym cyklu 6 jednodniowych szkoleń systemowych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

09
czerwca
2015

Leader w okresie 2014-2020 - szkolenie dla członków LGD

 

W dniu 08 czerwca 2015 roku odbyło się szkolenie dla członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” - Leader w okresie 2014-2020. 

 

03
czerwca
2015

5 czerwca br. biuro LGD nieczynne

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2015 r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" będzie nieczynne

 

Za utrudnienia przepraszamy

01
czerwca
2015

Konferencja podsumowująca dotychczasową działalność LGD

 

W dniu 25 maja 2015 roku w sali konferencyjnej Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zorganizowana została konferencja podsumowująca dotychczasową działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

19
maja
2015

„Tradycyjne ciastko na niedzielę” - wyniki konkursu

 

Podczas Sierpeckich Dni Rolnika w Studzieńcu zorganizowanej przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, pod honorowym patronatem - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. W dniu 16 maja br. odbył się Konkurs kulinarny „Tradycyjne ciastko na niedzielę” – podsumowanie dotychczasowych pięciu edycji. Organizatorem Konkursu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

© 2011 LGD Sierpeckie Partnerstwo     by Twórcy.pl