19
stycznia
2015

Branżowe Mistrzostwa Powiatu Sierpeckiego w Badmintonie

 

BRANŻOWE MISTRZOSTWA POWIATU SIERPECKIEGO
W BADMINTONIE

12
stycznia
2015

VIII edycja konkursu o LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku.

12
stycznia
2015

Ankiety monitorujące

 

Zgodnie z  § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy, zawartej pomiędzy beneficjentem działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów”, który złożył wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem LGD, a Samorządem Województwa Mazowieckiego, jest on zobowiązany do złożenia ankiety monitorującej do siedziby Samorządu Województwa.

11
grudnia
2014

Zakończenie realizacji projektów w ramach LEADER

 

Informujemy beneficjentów realizujących projekty złożone za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo", iż dzień 31 grudnia 2014 r. jest ostatecznym terminem realizacji projektów i złożenia wniosku o płatność dla spraw wszczętych w naborach, które rozpoczęły się przed dniem 17 lipca 2014 r. Na zasadzie wyjątku, w uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu postępowania o przyznanie pomocy, dopuszczono możliwość zmiany umowy i przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r.

05
grudnia
2014

Zapytanie ofertowe - film promujący LGD

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zaprasza do składania ofert na: wykonanie filmu promującego obszar działania LGD „Sierpeckie Partnerstwo” oraz wybrane projekty zrealizowane w ramach LSR.

25
listopada
2014

Projekt "Ekoturystyka"

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" zachęca do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowo-doradczym pt. EKOTURYSTYKA organizowanym przez Lokalną Grupe Działania Małe Morze z siedzibą w Pucku. 

21
października
2014

"Komputer bez tajemnic!"

 

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu "Komputer bez tajemnic!"

 

Projekt zakłada organizację cyklu szkoleń podnoszących umiejętności obsługi komputera oraz pakietu Office (m.in. edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, obsługa Internetu). W ofercie są dwa rodzaje szkoleń: ECDL BASE (64 godz.) oraz ECDL CORE (112 godzin)...

16
października
2014

Dożynki Pułtusk

 

W dniu 12 października 2014 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” wspólnie z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu wzięło udział w Ogólnopolskich Dożynkach Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

09
października
2014

Konkurs SPOSÓB NA SUKCES

 
XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu
SPOSÓB NA SUKCES

na najlepsze działania przedsiębiorcze
na obszarach wiejskich

© 2011 LGD Sierpeckie Partnerstwo     by Twórcy.pl