21
września
2015

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społecznością miasta Sierpc

 

Fotorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego z lokalną społecznością - miasto Sierpc, dnia 18.09.2015 r.

17
września
2015

Podpisanie umowy przyznania pomocy w ramach działania "Wsparcie przygotowawcze"

 

W dniu 16 września 2015 r. reprezentanci Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" podpisali umowę o przyznanie pomocy finansowej na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

17
września
2015

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społecznością gminy Mochowo

 

Fotorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego z lokalną społecznością - gmina Mochowo, dnia 16.09.2015 r.

17
września
2015

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społecznością gminy Zawidz

 

Fotorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego z lokalną społecznością - gmina Zawidz, dnia 15.09.2015 r.

17
września
2015

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społecznością gminy Szczutowo

 

Fotorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego z lokalną społecznością - gmina Szczutowo, dnia 14.09.2015 r.

17
września
2015

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społecznością gminy Rościszewo

 

Fotorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego z lokalną społecznością - gmina Rościszewo, dnia 11.09.2015 r.

10
września
2015

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społecznością gminy Gozdowo

 

Fotorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego z lokalną społecznością - gmina Gozdowo, dnia 10.09.2015 r.

 

04
września
2015

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społecznością gminy Sierpc

 

Fotorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego z lokalną społecznością - gmina Sierpc, dnia 04.09.2015 r.
 
31
sierpnia
2015

Terminy i miejsca przeprowadzenia spotkań informacyjno-konsultacyjnych

 

Program spotkań informacyjno-konsultacyjnych

 

1. Informacja na temat dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo".

2. Główne założenia RLKS w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

3. Prezentacja diagnozy i wstępnej analizy SWOT obszaru objętego LSR.

4. Dyskusja i wypracowanie projektu analizy SWOT, a także celów LSR obszaru LGD na lata 2016-2022.

 

28
sierpnia
2015

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"

 zaprasza

mieszkańców Gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz Miasta Sierpc na spotkania informacyjno - konsultacyjne, podczas ktorych zdefiniujemy potrzeby i problemy mieszkańców obszaru działania LGD, dokonamy analizy mocnych i słabych stron tego obszaru, szans i zagrożeń dla zmian, a także określimy cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

 

21
sierpnia
2015

Badanie warunków i jakości życia mieszkańców gmin objętych LSR

 

Zapraszamy mieszkańców gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpca do wypełnienia ankiety. 

 

19
sierpnia
2015

Badanie lokalnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości

 

Zachęcamy przedsiębiorców działających na terenie gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpc do wypełnienia ankiety.

19
sierpnia
2015

Wspólnie tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” przystąpiło do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Dokument ten będzie określał kierunki i cele rozwoju miasta Sierpc oraz gmin powiatu sierpeckiego, następnie będzie podstawą do realizacji i finansowania projektów z udziałem funduszy europejskich, zwłaszcza w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

© 2011 LGD Sierpeckie Partnerstwo     by Twórcy.pl