22
sierpnia
2016

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

na zaprojektowanie i wykonanie banerów typu roll-up

19
sierpnia
2016

Zapytanie ofertowe - szkolenie

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia
dla członków Rady i pracowników biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"

29
lipca
2016

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na  wolne stanowisko pracy : Specjalista do spraw aktywizacji i animacji została wyłoniona Pani Martyna Borowska, zam. Sierpc.

 
29
lipca
2016

Informacje dla Beneficjentów w zakresie dofinansowań

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" przedstawia zasady finansowania operacji, które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

                                                                                                                                                                          

27
lipca
2016

Broszura informacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną Stowarzyszenia LGD "Sierpeckie Partnerstwo", a w niej informacje o planowanych do realizacji przedsięwzięciach zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.  Broszura 

25
lipca
2016

III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

W dniu 24 lipca na placu przed Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, którego organizatorem byli Starosta Sierpecki, Burmistrz Miasta Sierpc oraz Wójtowie Powiatu Sierpeckiego. Honorowy patronat nad przegladem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. 

14
lipca
2016

Umowa o przyznaniu pomocy podpisana!

W dniu 14 lipca 2016 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" podpisali w Urzędzie Marszałkowskim "Umowę o przyznaniu pomocy" w ramach działania '"LEADER" poddziałanie 19.4 - "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.
11
lipca
2016

I Powiatowo-Gminny Plener Malarski „Powiat Sierpecki pędzlem malowany”

W czwartek 30 czerwca br. o godz. 18:00, w Zajeździe „Oaza” Całownia odbyło się oficjalne otwarcie I Powiatowo-Gminnego Pleneru Malarskiego. Do udziału w nim zostali zaproszeni artyści amatorzy i artyści zawodowi z powiatu sierpeckiego i płockiego.

06
lipca
2016

Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i animacji

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "SIERPECKIE PARTNERSTWO" z siedzibą w Sierpcu, ul. Kopernika 9 lok. 16, 09-200 Sierpc ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA DO SPRAW AKTYWIZACJI I ANIMACJI.

 

22
czerwca
2016

Szkolenie wewnętrzne dla członków Rady, Zarządu i pracowników Biura

W dniu 21 czerwca 2016 roku odbyło się szkolenie wewnętrzne dla członków Rady, Zarządu i pracowników Biura Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”. Celem szkolenia było zapoznanie się z istotnymi kwestiami ujętymi w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planowanymi działaniami. 

10
czerwca
2016

KONFERENCJA LGD PRZYJAZNE MAZOWSZE

  

" Oxytree - korzystna inwestycja- zdrowszy klimat"

09
czerwca
2016

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

Informacja o warunkach umowy ramowej i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

30
maja
2016

Konkurs kulinarny „Tradycyjne ciastko na niedzielę”

Podczas II Sierpeckich Dni Rolnika w Studzieńcu w dniu 14 maja br. odbył się Konkurs kulinarny „Tradycyjne ciastko na niedzielę”. Głównym organizatorem konkursu był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, a współorganizatorem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” . 

19
maja
2016

Podpisanie umowy ramowej na realizację LSR

W dniu 17 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostały podpisane Umowy Ramowe z Lokalnymi Grupami Działania na kolejne programowanie PROW 2014 – 2020. W imieniu Lokalnej Grupy Działania "Sierpeckie Partnerstwo"  umowę podpisali: Pan Dariusz Kalkowski -  Prezes Zarządu oraz Pan Jan Sugajski - Skarbnik. 

© 2011 LGD Sierpeckie Partnerstwo     by Twórcy.pl