20
września
2016

Szkolenie dla Beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

12
września
2016

Wejście w życie rozporządzenia zmieniającego w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające zostało ogłoszone w dniu 2 września 2016 r. 

06
września
2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Przedstawiamy wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"

06
września
2016

Zakończenie I Powiatowo - Gminnego Pleneru Malarskiego

4 września 2016 roku podczas VI Powiatowo - Gminnych Dożynek w Szczutowie odbyło się oficjalne zakończenie pleneru malarskiego, jego podsumowanie i prezentacja efektów działań artystów. 

01
września
2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 22 sierpnia 2016 roku

Przedstawiamy wyniki zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie banerów typu roll-up.

22
sierpnia
2016

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

na zaprojektowanie i wykonanie banerów typu roll-up

19
sierpnia
2016

Zapytanie ofertowe - szkolenie

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia
dla członków Rady i pracowników biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"

29
lipca
2016

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na  wolne stanowisko pracy : Specjalista do spraw aktywizacji i animacji została wyłoniona Pani Martyna Borowska, zam. Sierpc.

 
29
lipca
2016

Informacje dla Beneficjentów w zakresie dofinansowań

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" przedstawia zasady finansowania operacji, które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

                                                                                                                                                                          

27
lipca
2016

Broszura informacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną Stowarzyszenia LGD "Sierpeckie Partnerstwo", a w niej informacje o planowanych do realizacji przedsięwzięciach zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.  Broszura 

25
lipca
2016

III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

W dniu 24 lipca na placu przed Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, którego organizatorem byli Starosta Sierpecki, Burmistrz Miasta Sierpc oraz Wójtowie Powiatu Sierpeckiego. Honorowy patronat nad przegladem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. 

14
lipca
2016

Umowa o przyznaniu pomocy podpisana!

W dniu 14 lipca 2016 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" podpisali w Urzędzie Marszałkowskim "Umowę o przyznaniu pomocy" w ramach działania '"LEADER" poddziałanie 19.4 - "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.
11
lipca
2016

I Powiatowo-Gminny Plener Malarski „Powiat Sierpecki pędzlem malowany”

W czwartek 30 czerwca br. o godz. 18:00, w Zajeździe „Oaza” Całownia odbyło się oficjalne otwarcie I Powiatowo-Gminnego Pleneru Malarskiego. Do udziału w nim zostali zaproszeni artyści amatorzy i artyści zawodowi z powiatu sierpeckiego i płockiego.

06
lipca
2016

Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i animacji

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "SIERPECKIE PARTNERSTWO" z siedzibą w Sierpcu, ul. Kopernika 9 lok. 16, 09-200 Sierpc ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA DO SPRAW AKTYWIZACJI I ANIMACJI.

 

© 2011 LGD Sierpeckie Partnerstwo     by Twórcy.pl