22
listopada
2016

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na  wolne stanowisko pracy : Specjalista do spraw administracyjnych i obsługi projektów została wyłoniona Pani Marta Kęsicka, zam. Reczewo.

22
listopada
2016

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie”.

22
listopada
2016

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki”.
16
listopada
2016

Relacja ze szkolenia z dn.14.11.2016 r.

W dniu 14 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się szkolenie w formie warsztatów praktycznych aplikowania  o środki dla jednostek sektora finansów publicznych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

07
listopada
2016

Informacja o naborze wniosków

Informujemy, że od dnia dzisiejszego istnieje możliwość składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

02
listopada
2016

Relacja ze szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów - 28.10.2016 r.

W dniu 28 października 2016 roku w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Sierpcu odbyło się drugie szkolenie zaplanowane do realizacji w Planie Komunikacji skierowane do potencjalnych Beneficjentów, w szczególności przedstawicieli grup defaworyzowanych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

26
października
2016

Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. administracyjnych i obsługi projektów

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "SIERPECKIE PARTNERSTWO" z siedzibą w Sierpcu, ul. Kopernika 9 lok. 16, 09-200 Sierpc ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista do spraw administracyjnych i obsługi projektów. 

24
października
2016

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Nowoczesna infrastruktura podstawą jakości życia”.

18
października
2016

Numer identyfikacyjny producenta

Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju musi posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

17
października
2016

Szkolenie dla członków Rady i pracowników Biura

W dniu 12 października 2016 roku odbyło się szkolenie dla członków Rady i pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" w zakresie Metodyki oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR.

17
października
2016

Konferencja inaugurująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 12 października 2016 roku w Zajeździe "Oaza"  Całownia odbyła się Konferencja inaugurująca wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego  przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”  na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpca. 

14
października
2016

Szkolenie dla Beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" zaprasza na drugie bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

06
października
2016

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru. Potrzeba dokonania zmian podyktowana została wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

03
października
2016

Relacja ze szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów 30.09.2016 r.

W dniu 30 września 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się szkolenie skierowane do potencjalnych Beneficjentów, w szczególności przedstawicieli grup defaworyzowanych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

20
września
2016

Szkolenie dla Beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące wsparcia na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

© 2011 LGD Sierpeckie Partnerstwo     by Twórcy.pl