23
marca
2016

XIII Walne Zebranie Członków

W dniu 22 marca 2016 roku w Zajeździe "OAZA" w Całowni gm. Szczutowo odbyło się XIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo".

29
stycznia
2016

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

Harmonogran planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

04
stycznia
2016

Podziękowanie

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” serdecznie dziękuje mieszkańcom Ziemi Sierpeckiej,  którzy włączyli się w proces budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Dziękujemy Państwu za udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, za poświęcony czas na badania ankietowe oraz konsultacje on-line.

04
stycznia
2016

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 została przyjęta uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” w dniu 29 grudnia 2015 roku. 

 

22
grudnia
2015

W dniu 24 grudnia br. Biuro LGD nieczynne

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2015 roku  biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" będzie nieczynne. 

Za utrudnienia przepraszamy

18
grudnia
2015

Konsultacje projektu LSR na lata 2016-2022

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z biurem LGD w celu zapoznania się z wypracowanym projektem LSR i dalsze konsultacje.

 

18
grudnia
2015

Informacja o odstąpieniu od strategicznej analizy oddziaływania na środowisko

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w okresie programowania 2014-2020 obejmującej teren miasta Sierpc oraz gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz.

24
listopada
2015

Konsultacje społeczne diagnozy obszaru LGD oraz analizy SWOT

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022. 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących diagnozy obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia oraz analizy SWOT. 

24
listopada
2015

Spotkanie w sprawie przygotowania projektu współpracy

 

W dniu 18 listopada br. w siedzibie LGD Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej w Bielsku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie przygotowania projektu współpracy planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

04
listopada
2015

Trzecie spotkanie zespołu roboczego ds. LSR

 

W dniu 4 listopada 2015 roku o godzinie 10:00 odbyło się trzecie spotkanie zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkowie zespołu dokonali analizy zebranych podczas badania ankietowego przeprowadzonego online w formie „bazy pomysłów” propozycji przedsięwzięć i operacji planowanych do realizacji i finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

28
października
2015

Drugie spotkanie zespołu roboczego ds. LSR

 

W dniu 26 października 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Tym razem członkowie zespołu określili cele ogóle i cele szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

22
października
2015

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. LSR

 

W dniu 19 października 2015 r. po raz pierwszy spotkał się zespół roboczy ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, który pracował nad analizą SWOT obszaru planowanego do objęcia startegią.

 

09
października
2015

Skorzystaj z dotacji UE na uruchomienie lub rozwój firmy

 

 

Masz pomysł na uruchomienie lub rozwój firmy?

 

SKORZYSTAJ Z DOTACJI UE!

© 2011 LGD Sierpeckie Partnerstwo     by Twórcy.pl