28
sierpnia
2015

Wspólnie tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"

 zaprasza

mieszkańców Gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz Miasta Sierpc na spotkania informacyjno - konsultacyjne, podczas ktorych zdefiniujemy potrzeby i problemy mieszkańców obszaru działania LGD, dokonamy analizy mocnych i słabych stron tego obszaru, szans i zagrożeń dla zmian, a także określimy cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

 

21
sierpnia
2015

Badanie warunków i jakości życia mieszkańców gmin objętych LSR

 

Zapraszamy mieszkańców gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpca do wypełnienia ankiety. 

 

19
sierpnia
2015

Badanie lokalnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości

 

Zachęcamy przedsiębiorców działających na terenie gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpc do wypełnienia ankiety.

19
sierpnia
2015

Wspólnie tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” przystąpiło do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Dokument ten będzie określał kierunki i cele rozwoju miasta Sierpc oraz gmin powiatu sierpeckiego, następnie będzie podstawą do realizacji i finansowania projektów z udziałem funduszy europejskich, zwłaszcza w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

03
lipca
2015

Numer kontaktowy do biura LGD

 

Nowy numer telefonu do biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Sierpeckie Partnerstwo"

660 734 803

30
czerwca
2015

Zmiana siedziby biura Stowarzyszenia

 

Z dniem 1 lipca br. biuro Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo” zostaje przeniesione do Sierpca na ulicę Kopernika 9 (budynek Starostwa Powiatowego w Sierpcu).

 

15
czerwca
2015

Zmiana wysokości składek członkowskich

 

W dniu 8 czerwca br., podczas Walnego Zgromadzenia Członków LGD podjęta została Uchwała Nr 97/XI/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z dnia 8 czerwca 2015 r., w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich.

12
czerwca
2015

Przypomnienie dotyczące ankiet monitorujących

 

Zgodnie z umowami o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) objętego PROW na lata 2007-2013 - Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" formularz ankiety monitorującej.

© 2011 LGD Sierpeckie Partnerstwo     by Twórcy.pl