24
listopada
2015

Konsultacje społeczne diagnozy obszaru LGD oraz analizy SWOT

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2022. 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących diagnozy obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia oraz analizy SWOT. 

24
listopada
2015

Spotkanie w sprawie przygotowania projektu współpracy

 

W dniu 18 listopada br. w siedzibie LGD Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej w Bielsku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie przygotowania projektu współpracy planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

04
listopada
2015

Trzecie spotkanie zespołu roboczego ds. LSR

 

W dniu 4 listopada 2015 roku o godzinie 10:00 odbyło się trzecie spotkanie zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkowie zespołu dokonali analizy zebranych podczas badania ankietowego przeprowadzonego online w formie „bazy pomysłów” propozycji przedsięwzięć i operacji planowanych do realizacji i finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

28
października
2015

Drugie spotkanie zespołu roboczego ds. LSR

 

W dniu 26 października 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju. Tym razem członkowie zespołu określili cele ogóle i cele szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

22
października
2015

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego ds. LSR

 

W dniu 19 października 2015 r. po raz pierwszy spotkał się zespół roboczy ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, który pracował nad analizą SWOT obszaru planowanego do objęcia startegią.

 

09
października
2015

Skorzystaj z dotacji UE na uruchomienie lub rozwój firmy

 

 

Masz pomysł na uruchomienie lub rozwój firmy?

 

SKORZYSTAJ Z DOTACJI UE!

21
września
2015

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społecznością miasta Sierpc

 

Fotorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego z lokalną społecznością - miasto Sierpc, dnia 18.09.2015 r.

17
września
2015

Podpisanie umowy przyznania pomocy w ramach działania "Wsparcie przygotowawcze"

 

W dniu 16 września 2015 r. reprezentanci Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" podpisali umowę o przyznanie pomocy finansowej na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

17
września
2015

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społecznością gminy Mochowo

 

Fotorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego z lokalną społecznością - gmina Mochowo, dnia 16.09.2015 r.

17
września
2015

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społecznością gminy Zawidz

 

Fotorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego z lokalną społecznością - gmina Zawidz, dnia 15.09.2015 r.

17
września
2015

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społecznością gminy Szczutowo

 

Fotorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego z lokalną społecznością - gmina Szczutowo, dnia 14.09.2015 r.

17
września
2015

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społecznością gminy Rościszewo

 

Fotorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego z lokalną społecznością - gmina Rościszewo, dnia 11.09.2015 r.

10
września
2015

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne ze społecznością gminy Gozdowo

 

Fotorelacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego z lokalną społecznością - gmina Gozdowo, dnia 10.09.2015 r.

 

© 2011 LGD Sierpeckie Partnerstwo     by Twórcy.pl